Quý khách có đàn bị hỏng, không cần phải chuyển lên Sài Gòn để sửa. Hãy đem đến 498 Bình Giã, Vũng Tàu. Bảo hành thêm 6 hoặc 12 tháng.

Mobile: 0939141595 (Trương Hoàng Tính)

Email: [email protected]

Địa chỉ: 498 Bình Giã (đường 2 tháng 9), Phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.